thaiagrinature


กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม (Social movement) ตอนที่ 3
February 9, 2011, 7:38 pm
Filed under: บทความอาจารย์ยักษ์

กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม 7 ขั้นตอน ถอดแบบจากการปฏิบัติจริงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผ่านการลองผิด ลองถูกมาตลอด จนได้เป็น 7 ขึ้นตอนซึ่งมีการพัฒนาที่แตกต่างไปจากเมื่อยุคปี 2520-2525 กล่าวคือ สมัยก่อนนั้น เราทำแค่กองกำลังภาคประชาชนและภาครัฐเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ต้องใช้ทั้ง 5 ภาคีมาร่วมกัน จึงจะต้านภัยพิบัติของธรรมชาติได้

ในขณะเดียวกัน การกำหนดพื้นที่เป้าหมายก็แตกต่างออกไป สงครามยุคนั้นพื้นที่เป้าหมายขอบเขตอยู่ที่ชายแดนในพื้นที่จำกัด คือ เฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเท่านั้น แต่ขณะนี้ข้าศึกมาทุกทิศทาง ภาคเหนือและอีสานตอนบนมาในรูปของภัยหนาว ภัยพิบัติหมอกควัน ภัยแล้งและภัยแผ่นดินถล่ม รวมทั้งภาคใต้บางส่วนที่มีที่สูง ในขณะที่ที่ราบลุ่มภาคกลางเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยจากโรคระบาดและแมลงระบาด รวมทั้งภัยความขัดแย้งทางสังคม ตอนปลายของลุ่มน้ำไปถึงทะเล เป็นพื้นที่ซึ่งนอกจากจะต้องเจอกับภัยทั้งหมดแล้วยังพ่วงเอาภัยจากน้ำทะเลยกตัวหนุนสูง สตรอมเซิร์ส และสึนามิอีกด้วย

ตั้งแต่สมัยปี พ.ศ. 2525 อาจารย์ยักษ์ก็เพียรพยายามทำตามแนวทางนี้มาตลอด โดยในสมัยนั้นโดยหลักแล้วก็อาศัยการทำงานในกลไกภาครัฐ แต่นอกจากนั้นแล้วในวันหยุดก็ได้ออกไปจัดตั้งความคิดให้กับประชาชน เกิดเป็นเครือข่ายภาคประชาชนขึ้น โดยเริ่มที่มาบเอื้อง จ.ชลบุรี ก่อนขยายไป 9 ศูนย์ แล้วไปเป็น 40 ศูนย์ จนไปสู่ 53 ศูนย์เรียนรู้และอีก 30 ศูนย์เตรียมการในปัจจุบัน โดยที่ภาคีภาคอื่นๆ ที่พอมีคนที่เชื่อถือและเข้าใจก็เข้ามาร่วมครบแล้วทั้ง 5 ภาคีในบางพื้นที่แต่ก็คิดว่ายังไม่สมบูรณ์ เพราะบางพื้นที่ก็ครบ บางพื้นที่ก็ไม่ครบหรือมีเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น มีเพียงภาควิชาการทำงาน หรือบางพื้นที่ก็ทำกันแต่ประชาชน หรือเอกชนเท่านั้น

อาจารย์ยักษ์อยากย้ำว่าขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมทั้ง 5 ภาคีเข้ามาร่วม โดยคำยืนยันความจำเป็นนั้นมาจากทุกส่วน ทุกภาคี เช่น นักวิทยาศาสตร์จากนาซา ดร.ก้องภพ อยู่เย็น “วิศวกรคนไทย” ที่อายุน้อยที่สุดในองค์การนาซ่า  ทำงานประจำอยู่สถาบัน “กอดดาร์ด สเปซ ไฟลท์ เซ็นเตอร์ (NASA Goddard Space Flight Center)” ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการสำรวจโลกและจักรวาล ที่รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้จะเกิดผลกระทบจากระบบสุริยะจักรวาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมวลของลมสุริยะที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีพลังงานต่างๆ และเคหะวัตถุในระบบจักรวาลเข้ามากระทบกับระบบสุริยะเพิ่มมากขึ้น และจะเกิดขึ้นหนักในช่วงรอยต่อระหว่างปีค.ศ.2012 และ 2013 โดยช่วงดังกล่าวจะเป็นช่วงที่คลื่นจากภายนอกระบบสุริยะเข้ามากระทบอย่างรุนแรง รวมทั้งการเกิดการปะทุของดวงอาทิตย์เองก็จะมีผลต่อโลก โดยส่งคลื่นความร้อนมากระทบกับโลกโดยตรง ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเป็นพายุ และคลื่นความร้อนรุนแรง อากาศเปลี่ยนฤดูกาล ไปจนถึงส่งผลให้ขั้วแม่เหล็กโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น

ทั้งหมดนี้คืออิทธิพลจากภายนอก แต่อาจารย์ยักษ์เห็นว่าอิทธิพลจากภายในโลกเองก็หนักหนา โดยเฉพาะภัยจากมนุษย์เอง ที่ไปตั้งถิ่นฐานในที่ที่ไม่ควรอยู่ เช่น ตั้งบ้านเรือนขวางทางน้ำหลาก ตัดไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ทำลายสมดุลโลก ยิ่งเป็นผลให้ความแปรปรวนของสภาพอากาศรุนแรงยิ่งขึ้นแน่นอน และที่สุดมนุษย์เองก็จะต้องรับเคราะห์กรรมนั้น

อาจารย์ยักษ์ห่วงคลื่นที่มาจากภายนอกไม่เท่าคลื่นที่มาจากภายในมนุษย์กันเองน่ากลัวกว่า และอาจารย์ยักษ์เห็นภาพนี้มากเกือบ 30 ปีแล้วเลยตัดสินใจลงมือทำ ซึ่งกระบวนการทำงานอย่างมีจังหวะก้าวเป็นขั้น เป็นตอนที่ว่านี้ ก่อให้เกิดเป็นขบวนการขึ้นบ้างแล้ว เราเรียก ขบวนการนี้ว่า “ขบวนการคืนชีวิตให้แผ่นดิน” บ้างก็เรียก ขบวนการเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนการเกษตรโยธิน ขบวนการยุวเกษตรโยธิน แต่ไม่ว่าชื่ออะไรก็มีเป้าหมายเดียวกัน

อาจารย์ยักษ์ภูมิใจเสนอสัญลักษณ์ขบวนการนี้ คือ ควายคาบจอบ เพราะเหตุง่ายๆ คือ เป้าหมายสำคัญของขบวนการนี้คือ ไม่ว่าขบวนนี้จะไปหยุดอยู่ที่ไหน ต้นไม้บริเวณนั้นจะต้องงาม น้ำจะต้องใส ปลาจะต้องชุกชุม คนจะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือเฟือฟายกัน จะต้องเชื่อว่าทานมีฤทธิ์จริง หรือ Our Loss is our Gain และเชื่อว่าเอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้ ต้องรอดด้วยกันเป็นขบวน จะคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวแล้วจะทำงานสำเร็จเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ก็ต้องเร่งทบทวนให้แม่นทฤษฎี ต้องปลุกวิญญาณนักสู้ขึ้นมา ให้เป็นคนมีวิญญาณพร้อมสู้ทุกปัญหา และเมื่อเชื่อว่าคนเดียวทำไม่สำเร็จก็จะต้องประสานเซียนทุกฝ่ายมาช่วยกัน อาจจะยืมคำเดิมของเมื่อในอดีตมาใช้อีกครั้งหนึ่ง คือ “การระดมสรรพกำลัง” เพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติ และมีแต่กระทำดังนี้เท่านั้นจึงจะรอดพ้นจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ +

อาจารย์ยักษ์ มหา’ลัยคอกหมู

 

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: