thaiagrinature


ธนาคารต้นไม้ 984 สาขา ถวายเป็นพระราชกุศล

ธนาคารต้นไม้ 984 สาขา ถวายเป็นพระราชกุศล ธนาคารต้นไม้เป็นแนวทางของภาคประชาชน ที่ตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรขับเคลื่อน โดยมุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง แล้วรวมตัวกันเป็นเครือข่าย มีการตรวจนับ การประเมินรับรอง และจัดทำบัญชีธนาคารต้นไม้ กำหนดเป็นสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาธนาคารต้นไม้ ด้วยความเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้แหละที่จะสร้างความพอเพียง มั่นคง มั่งคั่งที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ และกับโลกใบนี้

ในปีอันเป็นมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา กลุ่มธนาคารต้นไม้ 984 สาขาจะร่วมกันตั้งสำนักงานใหญ่ธนาคารต้นไม้ขึ้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น โดยยึดเอาตัวเลข 7 ซึ่งเป็นเลขมงคลของปีนี้ เป็นแนวคิดการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ ที่สำคัญไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดนั้น ได้มาจากต้นไม้ที่ปลูกในธนาคารต้นไม้สาขาต่างๆ ที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ โดยชาวบ้านปลูกและดูแลรักษาเอง เป็นตัวอย่างของการสร้างความพอเพียง และฟื้นคืนความมั่งคั่งให้แก่แผ่นดินนี้

เครือข่ายธนาคารต้นไม้ นำโดย พงศา ชูแนม ขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวมาหลายสิบปี โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างภายใต้ปรัชญาของธนาคารต้นไม้ เพราะเชื่อมั่นว่า ต้นไม้เท่านั้นที่เป็นความมั่นคงของแผ่นดิน ซึ่งอาจารย์ยักษ์ก็เห็นด้วย โดยคิดอย่างง่ายว่าต้นไม้น้ำหนัก 2 ตัน จะเก็บรักษาน้ำไว้ได้ 2 คิว ในขณะเดียวกันจะเก็บคาร์บอนไว้ในลำต้นได้ถึง 1 ตัน ซึ่งก็หมายความว่าในเนื้อไม้นั้นได้สะสมเอาคาร์บอนไว้ถึงครึ่งหนึ่ง

และด้วยเหตุนี้เองต้นไม้จึงให้ประโยชน์มากมาย นับง่ายๆ ได้ 4 อย่าง คือประโยชน์ในการใช้เป็นอาหาร เป็นประโยชน์อย่างที่หนึ่ง หรือเรียกว่า “พอกิน” ประโยชน์ใช้สร้างที่อยู่อาศัย เช่น การสร้างสำนักงานใหญ่นี้เรียกว่า “พออยู่” เป็นประโยชน์อย่างที่สอง ประโยชน์อย่างที่สาม คือใช้ทำเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องใช้ไม้สอย หรือ “พอใช้” เป็นประโยชน์อย่างที่สาม ที่สำคัญที่สุด คือประโยชน์อย่างที่สี่ ต้นไม้สร้างความร่มเย็นให้โลกใบนี้ คืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ หรือชาวเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่า “พอร่มเย็น” ทั้ง 4 ประการจึงเป็นความหมายของการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยเป็นการปลูกป่าที่มีการวางแผนเลือกชนิดและความสูงของไม้ให้ไล่ระดับความสูง จึงสามารถปลูกไม้ในพื้นที่ที่มีให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็หมายความว่าในเนื้อไม้นั้นได้สะสมเอาคาร์บอนพราะต้นไม้ านปลูกและดูแลรักษาเอง เป็นตัวอย่างของการ อันเป็นแนวทางการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ และเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดธนาคารต้นไม้

ปีนี้ ชาวธนาคารต้นไม้จึงตั้งใจว่าจะเร่งสร้างตัวอย่างความสำเร็จ 984 สาขา และสร้างธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่ให้ประจักษ์ถึงการเอาจริง ตั้งใจจริง และทำทันทีของพวกเขา ซึ่งจะแสดงผลให้เห็นเป็นหนึ่งในวิถีบ้าน บ้าน การกระทำของคนเล็กๆ ที่ช่วยให้ผ่านวิกฤติได้ทุกเรื่อง แม้เรื่องใหญ่ๆ เช่นภาวะโลกร้อน ซึ่งหากจะลองทบทวนจริงจังก็จะพบว่า ปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ดูเหมือนจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคนเพียงคนเดียว แท้ที่จริงแล้วเกิดจากน้ำมือของคนแต่ละคน ที่กระทำต่อโลกนี้พร้อมๆ กันโดยไม่ทันตระหนัก ดังนั้นเมื่อตระหนักแล้วเห็นทางแล้ว จึงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการ “ทำทันที” ดังที่ธนาคารต้นไม้ได้ทำให้เห็นแล้ว

อาจารย์ยักษ์จึงอยากเชิญชวนกันมาร่วมสร้างความฝันของชายคนที่ชื่อ พงศา ชูแนม ที่ทุ่มเทสุดกำลังให้แก่แนวคิดนี้มาตลอด ให้เป็นจริงขึ้นได้ในปีอันเป็นมหามงคลนี้ ในงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน…วิถีบ้าน บ้าน ผ่านวิกฤติได้จริง ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ครับ!

อ.ยักษ์ มหา’ลัยคอกหมู

พอแล้วรวย 12 กุมภาพันธ์ 2554

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: