thaiagrinature


บุคคลที่หาได้ยาก (2)

     ฉบับที่แล้ว อาจารย์ยักษ์ชื่นชมคนเล็กๆ ในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ คนรุ่นกลางที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานเพื่อเป็นบทพิสูจน์เป็นต้นแบบ ซึ่งที่จริงแล้วยังมีอีกหลายคนที่อยากจะชื่นชม แต่ขอพักไว้ชั่วคราวก่อน เพราะอาจารย์ยักษ์มีเรื่องประทับใจที่อยากชื่นชมและอยากบอกเล่าให้รับทราบทั่วกัน

     อาจารย์ยักษ์เคยเล่าถึงเรื่องของความพยายามในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในภาคอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในเครือข่ายที่ได้พยายามศึกษาทำความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับอุตสาหกรรมของตนเอง ซึ่งอาจารย์ยักษ์ก็ได้บอกหลักคิดเขาไปในเบื้องต้นว่า จะทำอะไรต้องเริ่มจาก “คน” และที่สำคัญคือ “คนของเรา” หรือ Staff First จากนั้นขยายไปยังครอบครัวพนักงาน ชาวชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยยึดมั่น Principle ที่สำคัญคือ Our Loss is Our Gain หรือแปลอย่างง่ายๆ ว่า “ยิ่งให้ไปยิ่งได้มา” ซึ่งอาจารย์ยักษ์ก็ยืนยันว่าเป็นหลักการที่ทำได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และทำแล้วส่งผลให้อุตสาหกรรมรอดได้จริงแม้ในภาวะวิกฤติ แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก เพราะเป็นการเปลี่ยนที่ลงไปถึงระดับกระบวนทัศน์ หรือรากฐานความคิด ความเชื่อของการทำธุรกิจ แต่ถึงแม้ว่าจะยากที่จะเข้าใจ แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจ มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้เกิดการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคปฏิบัติในภาคส่วนของอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการยกร่างมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรม

     โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำของ ดร.สันติ กนกธนาพร และทีมงานได้ทุ่มเทความตั้งใจอย่างน่าประทับใจ ขอชื่นชมและให้กำลังใจทีมงานทุกคนทั้งผู้ที่เข้าร่วมร่างมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับแรกของไทย ซึ่งร่างขึ้นจากรากฐานความคิด ความเชื่อ บนพื้นฐานปรัชญาตะวันออก ซึ่งได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา และงานเปิดตัวมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ก็เป็นงานที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากองค์กรภาคเอกชน ทำให้อาจารย์ยักษ์รู้สึกมีกำลังใจที่ได้เห็นคนเข้ามาร่วมกันมาก แม้จะมองว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ ที่ทำภายใต้ขอบเขตการทำงานขององค์กร แต่อาจารย์ยักษ์เชื่อว่า บ้านเมืองเราจะรอดก็เพราะเรื่องเล็กๆ ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะทำให้เกิดเป็นพลังสามัคคีของแผ่นดินได้จริง ก็ขอให้กำลังใจกลุ่มที่ร่วมกันร่างมาตรฐานฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลักดันให้มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเหมือนมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เรารับเอาจากประเทศตะวันตกมาใช้

     ในงานเปิดตัวโครงการชื่อ Dinner talk อุตสาหกรรมไทยยั่งยืน ด้วยมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากอาจารย์ยักษ์จะเห็นความตั้งใจของทีมงานสถาบันทั้งสองแห่งแล้ว ยังได้เห็นความตั้งใจจริงของเอกชน ที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมรับฟังกันหลายร้อยคน จากหลายสิบบริษัท ทั้งสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจซักถาม เพื่อนำไปเผยแพร่

     ทั้งสองกลุ่มนี้อาจารย์ยักษ์เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และกำลังพยายามเดินตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งหลายหน่วยงานก็ได้ปฏิบัติด้วยตนเองมาหลายปีแล้ว ก่อนที่จะมีการร่างมาตรฐานฉบับนี้ขึ้นมาด้วยซ้ำ เพราะเล็งเห็นความสำคัญ อาทิ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำไปปฏิบัติในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชน ซึ่งได้ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมชั้นนำหลายบริษัทที่สนใจเข้าร่วมฟังและสนับสนุนการจัดงานนี้ ซึ่งคงจะเอ่ยชื่อได้ไม่ครบถ้วน แต่ก็ขอชื่นชมมากที่สนใจที่จะเข้าร่วมทั้งๆ ที่ตัวยกร่างมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยังไม่เสร็จหลายคนก็สนใจมาสอบถามเพื่อจะนำไปปฏิบัติ

     อาจารย์ยักษ์เห็นว่า นี่แหละคือจุดแข็งจริงๆ ของคนไทย คือ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติด้านต่างๆ คนไทยเราก็จะมาร่วมกัน มาช่วยกัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ขึ้นมารองรับ ดังนั้นแม้ภัยพิบัติทั้ง 4 ด้านจะโหมกระหน่ำแรงขึ้นเรื่อยๆ อาจารย์ยักษ์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่า ความสามัคคี และความตั้งมั่นที่จะทำจริงนี่แหละ ที่จะนำพาให้เรารอดได้ในห้วงเวลาวิกฤตินี้
     
“อ.ยักษ์ มหา’ลัยคอกหมู”

พอแล้วรวย 26 กุมภาพันธ์ 2554

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: